WELKOM

bij Accent Psychologie Praktijk

TIJDELIJKE PATIENTENSTOP

Gezien de grote hoeveelheid aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt een tijdelijke patiëntenstop in te stellen voor verwijzingen naar de Generalistische basis GGZ (BGGZ). Dit betekent dat u zich bij ons momenteel NIET aan kunt melden voor psychologische behandeling. Wij vragen u contact op te nemen met uw verwijzer/huisarts. U kunt zo nodig uw zorgverzekeraar vragen om te bemiddelen bij het vinden van een andere GGZ zorgverlener.

Accent Psychologiepraktijk biedt psychologische behandeling specifiek voor vrouwen in de fase van (pre-)zwangerschap en moederschap.  

Ons accent ligt op vier pijlers: vrouwspecifiek, persoonlijk en laagdrempelige zorg, kwaliteit en multidisciplinaire samenwerking. Wij werken volgens de nieuwste inzichten, behandelmethoden en technieken passend bij jouw klachten en gericht op een zo effectief mogelijke behandeling.

Door multidisciplinaire samenwerking met de verloskundigen, gynaecologen en seksuologe op ons Vrouwenplein in Zevenaar kunnen we snel en dichtbij de best passende zorg bieden.

WELKOM

bij Accent Psychologie Praktijk

TIJDELIJKE PATIENTENSTOP

Gezien de grote hoeveelheid aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt een tijdelijke patiëntenstop in te stellen voor verwijzingen naar de Generalistische basis GGZ (BGGZ). Dit betekent dat u zich bij ons momenteel NIET aan kunt melden voor psychologische behandeling. Wij vragen u contact op te nemen met uw verwijzer/huisarts. U kunt zo nodig uw zorgverzekeraar vragen om te bemiddelen bij het vinden van een andere GGZ zorgverlener.

Accent Psychologiepraktijk biedt psychologische behandeling specifiek voor vrouwen in de fase van (pre-)zwangerschap en moederschap.  

Ons accent ligt op vier pijlers: vrouwspecifiek, persoonlijk en laagdrempelige zorg, kwaliteit en multidisciplinaire samenwerking. Wij werken volgens de nieuwste inzichten, behandelmethoden en technieken passend bij jouw klachten en gericht op een zo effectief mogelijke behandeling.

Door multidisciplinaire samenwerking met de verloskundigen, gynaecologen en seksuologe op ons Vrouwenplein in Zevenaar kunnen we snel en dichtbij de best passende zorg bieden.

Vrouwspecifiek

Persoonlijk en laagdrempelig

Kwaliteit

Multidisciplinaire samenwerking

Over mij

Mijn naam is Natasja Klaassen-van Beek, GZ-psycholoog en eigenaar van Accent Psychologiepraktijk in Zevenaar.

Ik ben al ruim 20 jaar werkzaam in de zorg voor cliënten met een grote variatie aan problematiek. Medio 2022 ben ik met mijn eigen praktijk gestart waarin ik psychologische behandeling bied specifiek aan vrouwen (en partners) met problematiek gerelateerd aan fertiliteit, zwangerschap, bevalling en/of ouderschap. En daarnaast voor vrouwen met chronische pijn, aanhoudende lichamelijke klachten en misbruikervaringen gerelateerd aan zwangerschap.

Mijn missie: de emotionele gezondheid van vrouwen ondersteunen en vrouwen verder helpen wanneer de balans in het leven, om wat voor reden dan ook, verstoord is geraakt.

Mijn doel: jou weer op weg helpen zodat je sterker dan ooit verder kunt. Voor jezelf, maar ook voor je kind(eren). Lees verder onder het kopje ‘over mij’

Over mij

Mijn naam is Natasja Klaassen-van Beek, GZ-psycholoog en eigenaar van Accent Psychologiepraktijk in Zevenaar.

Ik ben al ruim 20 jaar werkzaam in de zorg voor cliënten met een grote variatie aan problematiek. Medio 2022 ben ik gestart met mijn eigen praktijk waarin ik psychologische behandeling bied specifiek aan vrouwen (en partners) met problematiek gerelateerd aan fertiliteit, zwangerschap, bevalling en/of ouderschap. En daarnaast voor vrouwen met chronische pijn, aanhoudende lichamelijke klachten en misbruikervaringen gerelateerd aan zwangerschap.

Mijn missie: de emotionele gezondheid van vrouwen ondersteunen en vrouwen verder helpen wanneer de balans in het leven, om wat voor reden dan ook, verstoord is geraakt.

Mijn doel: jou weer op weg helpen zodat je sterker dan ooit verder kunt. Voor jezelf, maar ook voor je kind(eren). Lees verder onder het kopje ‘over mij’. 

Voor wie

Met onderstaande klachten kun je o.a. terecht bij Accent. Op de pagina ‘voor wie’ lees je hier meer over.

Waarom Accent?

Mijn praktijk staat voor specialisme in vrouwspecifieke zorg. Ik werk nauw samen met mijn collega’s op het Vrouwenplein. Samen bieden wij een multidisciplinair aanbod aan diagnostiek, ondersteuning en behandeling voor vrouwen in de fase van zwangerschap, beginnend moederschap en daarna.

Onze kracht schuilt in die samenwerking. Door van elkaars discipline te leren hopen we de zorg voor vrouwen in deze regio te verbeteren en versterken en klachten zoveel mogelijk integratief te benaderen en te behandelen.

Accent staat voor kwaliteit van zorg, specialisme en ervaring. Accent biedt behandeling die voldoet aan de wettelijke GGZ normen. Wij werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten en gebruiken innovatieve behandelmethoden en technieken. Wij bieden maatwerk passend bij jouw klachten en gericht op een zo effectief mogelijke behandeling.

Neem contact opSpecialisme in vrouw-gerelateerde problematiekKortdurende psychologische behandelingEffectieve behandel-methodes: o.a.
EMDR en
cognitieve gedragstherapie

Neem contact op
Specialisme in vrouw-gerelateerde problematiekKortdurende psychologische behandelingEffectieve behandel-methodes: o.a.
EMDR en
cognitieve gedragstherapie

Neem contact op

netwerkpartners

Psychologie praktijk Accent

© 2023 | Psychologie Praktijk Accent | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Sitemap