Voor wie

Accent op vrouwspecifieke zorg

Binnen mijn praktijk richt ik mij voornamelijk op de behandeling van vrouwen met emotionele/psychische klachten rondom zwangerschap en bevalling. Je kunt terecht met onder andere:

Enkele diagnoses zijn uitgesloten voor vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet zoals relatieproblemen, aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek en werkgerelateerde problemen. Deze kunnen wel worden behandeld maar hiervoor krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Behandeling van partners

In veel gevallen kan het van belang zijn wanneer een partner betrokken wordt bij de behandeling. Ook is er mogelijkheid tot het behandelen van de partner wanneer deze eveneens psychische klachten ontwikkelt in de periode van zwanger worden tot ouderschap.

Behandeling van professionals

Daarnaast ben ik beschikbaar als behandelaar voor professionals uit het werkveld rond zwangerschap en geboorte (o.a. verloskundigen, kraamverzorgenden, artsen, verpleegkundigen). 

In het vak komen veel intense ervaringen voor die soms kunnen leiden tot verwerkingsproblematiek. Ik bied graag ondersteuning bij de psychologische behandeling hiervan.

Exclusiecriteria

Binnen de praktijk wordt behandeling geboden vanuit de generalistische basis GGZ. Het aantal behandelsessies dat binnen de generalistische basis GGZ geboden kan worden is gemaximeerd tot 12 sessies (bij sessies van 60 minuten of 16 sessies van 45 minuten). Dat betekent dat u bij vragen die een langduriger traject behoeven of voor behandeling van ernstige psychiatrische problematiek waarvoor langdurige of intensieve psychiatrische zorg nodig is, niet bij de praktijk terecht kunt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om complexe PTSS (waarvoor een landurig traject nodig is), verslavingsproblematiek (alcohol/drugs), een psychotische stoornis, schizofrenie, acute psychose of waanstoornis, ernstige suïcidaliteit en/of crisisgevoeligheid of persoonlijkheidsproblematiek. In geval van deze problematiek kunt u terecht binnen de Specialistische GGZ. Binnen de praktijk kunt u niet terecht voor zorg die een 24-uurs bereikbaarheid vraagt. 

Taal

Accent psychologiepraktijk biedt behandeling aan in de Nederlandse en zo nodig Engelse taal. Voor cliënten die de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn, is het inzetten van een tolk mogelijk. Het is raadzaam met de betrokken zorgverzekeraar af te stemmen in hoeverre zij kunnen bijdragen aan vergoeding van de kosten van een eventuele tolk.

10 %
10 tot 20 %procent van de vrouwen ervaart depressieve gevoelens in zwangerschap of daarna. Van de vaders is dat 5 tot 10%
10 %
10-30% van de vrouwen ervaart angst of traumatische gevoelens na de bevalling.
1 %
1 tot 3 % van de vrouwen ontwikkelt PTSS na de bevalling. Niet iedereen komt in zorg. de verwachting is dat dit percentage vele malen hoger ligt

Wat kan therapie mij opleveren?

Wanneer je kiest voor het starten aan een behandeltraject kies je er voor om stapjes te zetten naar een nieuwe balans in je leven. Voor iedereen kan het doel van therapie anders zijn. Wat ik hoop dat het je oplevert is balans, rust in je hoofd, vermindering van angst, verbetering van stemming, het integreren van traumatische ervaringen en een gezonde en positieve kijk op het leven. Ik help je hier graag bij!

Zorgpartners

Accent biedt psychologische behandeling voor vrouwen (en partners) rond fertiliteit, zwangerschap, bevalling en ouderschap.

We werken daarbij nauw samen met:

Verloskundigenpraktijk Zevenaar/Rijnwaarden

Herma Veldhorst

Maartje Koopman

Verloskundigen

Vrouwenzorgcentrum Zevenaar

Alec
Malmberg

Karin Middelburg

Gynaecologen

Vrouwenzorgcentrum Zevenaar

Renee Steinmann

Arts seksuoloog

Bekkenfysiotherapie

 

Chinh
Nguyen

Bekkenfysio-therapeuten

Huisartsenpraktijk Rombouts

 

Christel Rombouts

Huisarts

Psychologie praktijk Accent

© 2024 | Psychologie Praktijk Accent | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Sitemap