Behandelmethoden

Binnen de praktijk werken we vanuit de GGZ richtlijnen en de GGZ zorgstandaarden
met evidence based behandelmethoden.

ONZE BEHANDELMOGELIJKHEDEN

Vaak wordt in de behandeling een combinatie van onderstaande therapievormen ingezet

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een eerste keus effectieve therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. In deze (vaak kortdurende) therapie wordt een vastgelopen verwerkingsproces behandeld. Door het terugdenken aan de gebeurtenis (met alle gedachten, gevoelens, beelden en ervaringen die daar bij horen) te combineren met een vorm van afleiding (werkgeheugenbelasting), verliest de nare herinnering aan kracht en zakt de emotionele lading.

EMDR is ook zeer werkzaam bij angst, aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) en depressie/somberheid.

Meer lezen: www.emdr.nl

EMDR is een specialistische behandelmethode waarvoor een door de VEN (Vereniging EMDR Nederland) erkende opleiding (basis, vervolg en supervisie) nodig is. Kies voor EMDR behandeling altijd voor een VEN-geaccrediteerd behandelaar. 

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie (cgt) is een actieve en doelgerichte therapie waarbij je samen met de therapeut je probleem in kaart brengt en doelen vormt. Je leert om te gaan met (negatieve) gedachten, gedragspatronen doorbreken en je krijgt meer controle over je probleem.

EXPOSURE

‘Exposure’ is een ander woord voor blootstelling. Bij de meeste angsten/angststoornissen is exposure therapie een zeer  effectieve therapievorm. Bij deze behandelvorm leer je leer je stap voor stap de confrontatie met de angst aan te gaan. Dit is vaak best spannend, maar op de lange termijn neemt de angst af. Je leert dat je het aankan.

PSYCHO-EDUCATIE

Bij psycho-educatie krijg je uitleg en advies over de psychische klachten die je ervaart. Er wordt ingegaan op de oorsprong en het ontstaan van je klachten, over wat dit mogelijk in stand houdt en wat je er aan kunt doen. Dit helpt vaak bij het accepteren van de klacht en daarmee maakt het de weg vrij tot verandering.

Psycho-educatie kan ook worden ingezet voor familie of andere verwanten. Wanneer zij je klachten en de oorsprong en oorzaak begrijpen kunnen zij zich vaak beter inleven en je ondersteunen op moeilijke momenten.

SCHEMATHERAPIE

VOLGT EIND 2024

Schematherapie is een behandelvorm waarin verschillende therapieën zijn geïntegreerd, met als doel persoonlijkheidsproblemen effectief te kunnen behandelen.  Uitgangspunt is dat wanneer niet aan de basisbehoeften in de kindertijd is voldaan, er disfunctionele schema’s, copingstijlen en modi kunnen zijn ontwikkeld die in het volwassen leven angst, depressie en persoonlijkheidsproblematiek kunnen veroorzaken. 

ACT

VOLGT EIND 2024

Binnen Acceptance and Commitment Therapie leer je op een flexibele manier omgaan met de obstakels die je tegenkomt zodat je kunt blijven investeren in dingen die je echt belangrijk vindt. ACT bestaat uit zes verschillende processen (ruimte maken voor vervelende ervaringen, afstand nemen van gedachten, flexibel omgaan met je zelfbeeld, aandacht voor het hier en nu, stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt en investeren in je waarden) met als doel persoonlijke veerkracht te creëren.

Vragen over de mogelijkheden?

Neem gerust contact op.

Psychologie praktijk Accent

© 2024 | Psychologie Praktijk Accent | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Sitemap